Kontakt


Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice znajduje się w Ośrodku wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Adres

41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 22, wejście od strony Plac Wolności 8. Po wejściu w bramę należy skręcić w prawo, do końca i schodami na 1 piętro.

Adres Email

biuro@cismyslowice.pl

Numer telefonu

784 721 242

Adres strony WWW

www.cismyslowice.pl

Godziny otwarcia

Dyżur animatora lokalnego. Zajmuje się kontaktem i współpracą z organizacjami. Prowadzi biuro dla ngo i harmonogram spotkań organizacji pozarządowych w ośrodku wsparcia:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Czwartek: 9.00-17.00

Dyżur oddelegowanego przedstawiciela Urzędu Miasta Mysłowice, który prowadzi w Ośrodku doradztwo w zakresie realizacji przez organizacje pozarządowe (szczególnie w partnerstwie) zadań publicznych:
Poniedziałek: 13.00-17.00

Korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych:
Lokal udostępniany jest organizacjom działającym na terenie miasta Mysłowice od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rezerwacji, którą można dokonać u animatora telefonicznie lub drogą e-mail.