Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna WOPR Mysłowice (WOPR Mysłowice)

Logo

Rodzaj podmiotu

Organizacja pozarządowa

Adres Email

myslowice@slaskiewopr.pl

Adres strony WWW

http://www.myslowice.slaskiewopr.pl

Numer telefonu

666-917-126

Adres

Brynicy 7
40 - 358 Katowice

Mapa dojazdowa

Osoby powiązane

Eugeniusz Rzymski

Zasoby osób powiązanych

Wydarzenia Dokumenty Galerie

Opis

Nazwa: Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Drużyna WOPR w Mysłowicach

Kategoria: Specjalistyczne stowarzyszenie kultury fizycznej

Adres:

Siedziba: Gimnazjum Nr 13,

40 – 358 Katowice, Brynicy 7

Korespondencja: 40 - 116 Katowice, Cicha 10

www:www.myslowice.slaskiewopr.pl

email: myslowice@slaskiewopr.pl

Forma: Ratownictwo Wodne
Reprezentanci: Eugeniusz Rzymski Kierownik Drużyny
Data powstania:  11.04.1962 r.
Opis: STATUT ŚLĄSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

§ 1. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, nazywane dalej Śląskie WOPR jest stowarzyszeniem i działa na mocy przepisów właściwych dla:

1) Ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

2) Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 3) Ustawy prawo wodne oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

4) Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających nad wodą oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

5) innych regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

oraz na podstawie niniejszego statutu.

KRS: Śląskie WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000070512.

Wyszukiwanie profili

Typ konta:

Imię osoby:
Nazwisko osoby:

Statystyki

Zarejestrowane osoby: 81
Zarejestrowane podmioty: 20