Rejestracja - krok 1 z 2

Pomoc

Adres email

Adres e-mail jest unikalnym identyfikatorem konta (loginem), używanym przy logowaniu do usługi. Będzie on domyślnie publicznie dostępny, istnieje jednak możliwość ukrycia dla niezarejestrowanych osób. Po zarejestrowaniu adres e-mail będzie używany również do odzyskiwania hasła oraz informacji o przynależności do podmiotu.

Typ konta

Istnieją 2 typy kont: konto dla osób oraz konto dla podmiotów. Konto dla podmiotów (organizacji pozarządowych, firm, administracji publicznej, itp.) jest kontem grupującym wielu pojedynczych użytkowników. Użytkownicy po potwierdzeniu przynależności do podmiotu mogą publikować treści w jego imieniu.