Spotkanie: Ustawa o petycjach: wyzwanie dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych

Dodane przez: Edyta Helizanowicz-Oleksy
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2015


Data rozpoczęcia: 10 grudnia 2015
Data zakończenia: 10 grudnia 2015
Organizator: Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych
Rodzaj: Spotkania, konferencje
Miejsce: ul. Młyńska 4, Katowice

Opis wydarzenia

6 września bieżącego roku weszła w życie ustawa o petycjach, uchwalona w 2014 roku. Ustawa określa zasady i warunki składania oraz rozpatrywania petycji. Petycje mogą być składane przez obywateli, a także przez osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, w tym organizacje pozarządowe. Adresatem petycji są wszelkie organy publiczne, w tym samorządy terytorialne i ich jednostki (na przykład ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych.


W imieniu Centrum Organizacji Pozarządowych, zapraszamy na spotkanie prezentujące w przystępnej formie najważniejsze postanowienia ustawy o petycjach oraz wskazówki dotyczące tego, jak się przygotować do ich stosowania. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do samorządów terytorialnych, które będą jednym z głównych adresatów petycji oraz do organizacji pozarządowych, które mogą pomagać obywatelom przygotowywać i składać petycje.

 

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2015 roku, w godzinach od godz. 14.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.


Organizatorem spotkania jest Centrum Organizacji Pozarządowych - Młyńska 5 we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Spotkanie jest organizowane w ramach kampanii „PETYCJA-TWOJE PRAWO” prowadzonej przez Kancelarię Senatu RP wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną”.

 

Spotkanie poprowadzą eksperci Instytutu Spraw Publicznych. Uczestnicy spotkania otrzymają broszury informacyjne i gadżety promujące petycje.

 

Zgłoszenia na spotkanie muszą zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dane reprezentowanej przez niego instytucji lub organizacji i należy je przesłać na adres: inkubator@mostkatowice.pl  najpóźniej do dnia 8 grudnia br.


Powrót

Wyszukiwanie wydarzeń

Nazwa wydarzenia:
Rodzaj wydarzenia:
Data rozpoczęcia:
Od:
Do:

Statystyki

Wszystkie wydarzenia: 228
Aktualne wydarzenia: 0
Archiwalne wydarzenia: 228