O nas


Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice powstało 25 maja 2010r.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie organizacji pozarządowych oraz tworzenie warunków i przestrzeni do rozwoju inicjatyw społecznych. Chcemy starać się również o utworzenie w Mysłowicach Centrum Organizacji Pozarządowych, a w dłuższej perspektywie czasu zająć się przedsięwzięciami związanymi z rewitalizacją społeczną.

Naszą organizację tworzy zespół interdyscyplinarny – czyli ludzie o różnych kompetencjach, zawodach, doświadczeniach i poglądach. Miedzy nami znajdują się zarówno działacze, liderzy społeczni jak i młodzi pozarządowcy. Dzięki temu, że wśród nas jest taka różnorodność, uzupełniamy swoją wiedzę a różne kwestie i problemy omawiamy na wielu płaszczyznach i z wielu perspektyw.

CIS Mysłowice jako organizacja infrastrukturalna (czyli działająca dla innych organizacji społecznych) zachęca wszystkich do aktywnego podejmowania działań w sektorze organizacji pozarządowych, ponieważ jest to najłatwiej dostępny dla mieszkańców i najskuteczniejszy sposób na dokonywanie zmiany w naszym otoczeniu.

Po zarejestrowaniu naszej organizacji, postanowiliśmy „zainwestować” w wiedzę. Rozpoczęliśmy działalność od uczęszczania na szkolenia z zakresu:

 • księgowości,
 • sponsoringu,
 • tworzenia stron www,
 • tworzenia partnerstw w ekonomii społecznej, kulturze, pomocy społecznej,
 • komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji,
 • animacji ekonomii społecznej,
 • współpracy z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych.
 • finansowania działalności stowarzyszenia a w tym:
  • pisania projektów,
  • logiki projektowej,
  • równości szans i płci w projektach,
  • źródeł finansowania i programów np.: Młodzież w działaniu, EFS, FIO, Funduszu Szwajcarskiego.


Dzisiaj prowadzimy szkolenia, doradzamy, pracujemy w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, m.in. na takich stanowiskach jak asystent koordynatora, specjalista ds. finansowych czy asystent ds. rozliczeń i organizacji.

Staramy się nieustannie doskonalić, zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

Skład zarządu:
Łukasz Kocur - Prezes
Edyta Helizanowicz - Wiceprezes
Aleksandra Kocur - Sekretarz


Statut