Rusza nowy projekt "Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej”

Data dodania: 7 stycznia 2013

Na terenie Mysłowic rusza nowy projekt "Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice, partnerem projektu jest Urząd Miasta Mysłowice.

 

Założenia i działania projektu:

Przedmiotem projektu jest włączenie mieszkańców, organizacji pozarządowych, instytucji i firm, w wspólne opracowanie programu rewitalizacji społecznej dla m.in. najbardziej zdegradowanych obszarów miasta Mysłowice. Aby to się udało, oraz aby plany rozwojowe dla miasta były trafne i całościowe - niezwykle istotne jest nawiązanie się stałej współpracy między tak wieloma podmiotami. Powstanie takiej współpracy byłoby możliwe, dzięki uruchomieniu wspólnego forum gdzie działacze, decydenci, przedsiębiorcy mogliby się spotykać aby wymieniać myśli, informacje i wspólnie planować.

 

W projekcie przewiduje się zatem organizację tzw. spotkań sieciujących oraz utworzenie i pracę zespołu planistycznego. Odbędą się również spotkania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami - podczas których będą oni mogli wnieść swoje uwagi do programu.

 

Istotą projektu będzie również przygotowanie organizacji pozarządowych do wdrażania gotowego programu rewitalizacji społecznej. Działacze i podmioty społeczne będą mogły w tym celu na bieżąco korzystać z Ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych. Rozbudowa portalu dla organizacji pozarządowych o nowe narzędzie komunikacji służące konsultacjom społecznym i promocja aktywności obywatelskiej mają za zadanie wspomagać proces rozwoju partycypacji obywatelskiej w naszym mieście.

 

Program rewitalizacji społecznej zostanie docelowo włączony w aktualizowany obecnie dokument strategiczny - Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice.

 

Wartość projektu to: 94 680,00 zł.

Wysokość dofinansowania to 100% wnioskowanej kwoty, która wynosi: 85 212,00 zł.

Termin realizacji projektu 1 stycznia – 31 grudnia 2013r.

 


Powrót