Rewitalizacja w sferze społecznej

Data dodania: 20 marca 2013

dsc02698.jpg

 

Temat II spotkania sieciującego projektu „Aktywowani” to: "Rewitalizacja w sferze społecznej" w ramach powstającego obecnie forum współpracy lokalnej. Spotkanie organizowane było przez Stowarzyszenie CIS Mysłowice w partnerstwie z Urzędem Miasta. W sobotę w ośrodku wsparcia dla organizacji pozarządowych gościliśmy reprezentantów organizacji pozarządowych i rad osiedli, przedstawicieli samorządu lokalnego, radnych miasta Mysłowice oraz przedstawicieli biznesu. Spotkanie poprowadził specjalista ds. rewitalizacji - radny Tomasz Szewczyk.

Główną myślą, która przyświecała spotkaniu była idea tworzenia społecznie odpowiedzialnego terytorium. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ angażuje wszystkie podmioty działające na obszarze miasta i zakłada, że najważniejszy potencjał i bogactwo danego terytorium stanowią jego mieszkańcy.

Powiązanie danego obszaru z jego mieszkańcami to jeden z podstawowych warunków dla twórczości zmiany oraz postępu tego obszaru. Oznacza to również, że na terytorium miasta Mysłowice, działania samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych nie stanowią odrębnych, prywatnych inicjatyw, ale są siecią powiązań która tworzy specyficzną, tylko dla tego obszaru unikalną wartość kulturową. To właśnie od zaangażowania i współpracy pomiędzy różnymi aktorami społecznymi działającymi na obszarze Mysłowic, zależy budowanie i wdrażanie programów, strategii oraz polityk w sposób spójny, przekrojowy, uwzględniający równowagę ekonomiczną, społeczną, kulturalną i środowiskową.

Dlatego celem II spotkania sieciującego było wspólne opracowanie wstępnego modelu działań i kierunków rozwoju miasta zarówno dla programu rewitalizacji społecznej jak i strategii rozwoju miasta. Warsztaty były podzielone na dwa moduły: definiowanie problemów oraz szukanie potencjału. Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy wyznaczali na mapie problemowe i rozwojowe tereny miasta, które powinny zostać poddane rewitalizacji. Miejsca te zostały wyznaczone dzięki zebranym wcześniej danym dotyczącym m.in.: demografii, bezrobocia oraz poziomu przestępczości w Mysłowicach. Po tej części odbyły się warsztaty, w których zaangażowani uczestnicy określali najpierw potrzeby i problemy mieszkańców Mysłowic, a następnie poszukiwali potencjału lokalnego oraz możliwości dla postępu w poszczególnych osiedlach.

Uczestnicy podzieleni na cztery grupy robocze starali się odnaleźć możliwości drzemiące na poszczególnych osiedlach w mieście. Warto podkreślić, że to co jest potencjałem jest słabością, a to co jest słabością również może być potencjałem każdego miasta. Z drugiej strony, nie wykorzystany potencjał, może stać się jego bolączką: między innymi rzeka Przemsza, czy zdegradowane tereny poprzemysłowe. Obecni podkreślili jednak, że nadanie nowych funkcji tym obszarom może spowodować, że staną się to miejsca wiodące.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Aktywowani” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

dsc02690.jpg

dsc02700.jpg

dsc02709.jpg

 


Powrót